คาเฟ่ อินน์Cafe Inn

คาเฟ่ อินน์
ที่อยู่: ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
เบอร์โทรศัพท์: 043-812-200