กาละแฟ

กาละแฟ
ที่อยู่: ถนนกมลชัยพัฒนา ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
เบอร์โทรศัพท์: 043-814-744 / 043-815-345