ปูเนื้อย่างเกาหลี

ปูเนื้อย่างเกาหลี
ที่อยู่: ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ต.โนนบุรี จ.กาฬสินธุ์, อ.สหัสขันธ์, 46140
เบอร์โทรศัพท์: 081-196-0125