ครัวพันธ์ทิพย์

ครัวพันธ์ทิพย์
ที่อยู่: 94/1 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางไทร
เบอร์โทรศัพท์: 035-367-555 / 083-069-7255