ครัวไข่มุก

ครัวไข่มุก
ที่อยู่: ต.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ชุมแสง