เคียงคลื่นซีฟู๊ด

เคียงคลื่นซีฟู๊ด
ที่อยู่: ถนนหาดธาราม ต.แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี , อ.บ้านแหลม, 76000