คอฟฟี่ ฟรองซ์Coffee France

คอฟฟี่ ฟรองซ์
ที่อยู่: ถนนเทศบาล 3 ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, อ.ท่าใหม่