ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม

ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม
ที่อยู่: ถนนกระบี่ ต.ปากน้ำ จ.กระบี่, อ.เมืองกระบี่, 81000
เบอร์โทรศัพท์: 084-117-2455