เพ็ญพริกเผ็ด

เพ็ญพริกเผ็ด
ที่อยู่: ตรงข้ามวัดใหญ่สุวรรณาราม ถนนพงษ์สุริยา ต.ท่าราบ จ.เพชรบุรี, อ.เมืองเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 032-412-990