อ๋อง กาแฟโบราณ

อ๋อง กาแฟโบราณ
ที่อยู่: สาขาโรจนะ ประตู A ต.ธนู จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.อุทัย