เล่งหงษ์Leng Hong

เล่งหงษ์
ที่อยู่: Big C Nakhonsawan 2 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์, อ.เมืองนครสวรรค์