อ่าวเจริญซีฟู้ด

อ่าวเจริญซีฟู้ด
ที่อยู่: 78 หมู่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ต.ชากพง จ.ระยอง, อ.แกลง
เบอร์โทรศัพท์: 038-638-024 / 038-638-351