ดวงหมูกระทะ

ดวงหมูกระทะ
ที่อยู่: ถนนแสงราษฎร์ใต้ ต.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ชุมแสง