ส้มตำพี่วันดี

ส้มตำพี่วันดี
ที่อยู่: ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ต.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ชุมแสง