หมูเล็ก

หมูเล็ก
ที่อยู่: ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ต.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ชุมแสง