บ้านขนมไทยแม่กิมลั้ง

บ้านขนมไทยแม่กิมลั้ง
ที่อยู่: ถนนเทศบาลพัฒนา 1 ต.ชุมแสง จ.นครสวรรค์, อ.ชุมแสง