ก๋วยเตี๋ยวป้าแขก

ก๋วยเตี๋ยวป้าแขก
ที่อยู่: ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก ต.พระนอน จ.นครสวรรค์, อ.เมืองนครสวรรค์, 60000