ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ที-เล็กนมสด
เปลี่ยน
30/3 ถนนอภัย ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์,
ลำลอง
ร้านกาแฟ / ร้านชา
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ