ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ครัวพันธ์ทิพย์
เปลี่ยน
94/1 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางไทร,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ