0
0
0
เบอร์โทร.
084-744-7676
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต.กะรน
เวลาเปิด-ปิด
วันนี้
12:00 - 14:30
17:30 - 23:00
จันทร์ - อาทิตย์
12:00 - 14:30
17:30 - 23:00
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/pages/rugantino-restaurant-e-pizzeria/185704034837101