ทุ่งคาTunk ka Phuket

ทุ่งคา
ที่อยู่: ยอดเขารัง ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต