บุญตงเกียรติข้าวมันไก่สิงคโปร์

บุญตงเกียรติข้าวมันไก่สิงคโปร์
ที่อยู่: 74 ถนนปฏัก ต.กะรน จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-333-301