กอบัว ภูเก็ต Korbua Phuket

กอบัว ภูเก็ต Korbua Phuket
ที่อยู่: 5/25 ซอยกู้กู ถนนรัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000
เบอร์โทรศัพท์: 076-217-234 / 084-669-7826