เมธี

เมธี
ที่อยู่: 26/3 ถนนสุรินทร์ จ.ภูเก็ต , อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-233-555