Somsuk House & Restaurant

Somsuk House & Restaurant
ที่อยู่: 100/50 ถนนกะตะ ต.กะรน จ.ภูเก็ต, หาดกะตะ
เบอร์โทรศัพท์: 095-256-2813