ครัวคุณโต้งTong Kitchen

ครัวคุณโต้ง
ที่อยู่: 85/54 หมู่ 5 ถนนเอกวานิช ต.รัษฏา จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-606-619 / 087-274-4744