ภัตตาคารมโนราห์ทอง

ภัตตาคารมโนราห์ทอง
ที่อยู่: Phuket Fanta Sea ถนนพระบารมี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, อ.กะทู้
เบอร์โทรศัพท์: 076-385-000