หนัง(สือ) 2521

หนัง(สือ) 2521
ที่อยู่: 61 ถนนถลาง ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-258-254