ซัลวาโทเร่ส์Salvatore 's

ซัลวาโทเร่ส์
ที่อยู่: 15 ถนนรัษฏา ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-225-958 / 089-871-1184