หมี่สยาม

หมี่สยาม
ที่อยู่: ถนนเยาวราช ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต