เต้าส้อแม่บุญธรรม

เต้าส้อแม่บุญธรรม
ที่อยู่: ถนนสุรินทร์ ซอย 4 ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-215-646