โอวต้าวบางเหนียว

โอวต้าวบางเหนียว
ที่อยู่: ซอยศักดิ์สิทธิ์ ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต