อาตั๊กแก

อาตั๊กแก
ที่อยู่: 58 ถนนดีบุก ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-226-255