บ้านภูกาแฟสด

บ้านภูกาแฟสด
ที่อยู่: ถนนเทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง