ข้าวมันไก่เจ๊หลี สาขา 2

ข้าวมันไก่เจ๊หลี สาขา 2
ที่อยู่: ถนนกระบี่ ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต