ข้าวมันไก่ลุงอ้วน

ข้าวมันไก่ลุงอ้วน
ที่อยู่: ถนนเทพกษัตรี-ในยาง ต.สาคู จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง