โกเต็กข้าวมันไก่นครตรัง

โกเต็กข้าวมันไก่นครตรัง
ที่อยู่: ถนนดีบุก ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต