ข้าวมันไก่เจ๊หญิง จุ๊ยตุ่ย

ข้าวมันไก่เจ๊หญิง จุ๊ยตุ่ย
ที่อยู่: ถนนปฏิพัทธ์ ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต