บังดีน โรตีสะพานหิน

บังดีน โรตีสะพานหิน
ที่อยู่: ตรงข้ามสำหนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต ถนนภูเก็ต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต