โกต้าข้าวมันไก่

โกต้าข้าวมันไก่
ที่อยู่: 16-18 ซอยสุรินทร์ ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-212-817