ภูเก็จโภชนา

ภูเก็จโภชนา
ที่อยู่: ถนนวิรัชหงษ์หยก ต.วิชิต จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-522-935 / 088-766-0855