หมอมูดงMor Mu Dong

หมอมูดง
ที่อยู่: 9/4 ซอยป่าหลาย ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-282-302