บะกุ๊ดเต๋หม้อไฟ

บะกุ๊ดเต๋หม้อไฟ
ที่อยู่: 3/2 ซอยพูนผล 7 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-217-978 / 076-217-978