เอาท์ดอร์Outdoor Restaurant

เอาท์ดอร์
ที่อยู่: Outdoor Inn ถนนกะตะ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต, หาดกะตะ
เบอร์โทรศัพท์: 076-330-615