พีเอสP.S

พีเอส
ที่อยู่: P.S Hotel ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต , หาดป่าตอง
เบอร์โทรศัพท์: 076-340-184 / 076-341-096