เวิล์ด คาเฟ่World Café

เวิล์ด คาเฟ่
ที่อยู่: Mercure Phuket Deevana ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต, หาดป่าตอง
เบอร์โทรศัพท์: 076-302-100