บลู อิเลฟเฟ้นท์Blue Elephant Restaurant

บลู อิเลฟเฟ้นท์
ที่อยู่: 96 ถนนกระบี่ ต.ตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-354-355