โลตัสLotus

โลตัส
ที่อยู่: Centara Karon Resort Phuket ถนนปฎัก ต.กะรน จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-396-200