ลา สกาล่าLa Scala

ลา สกาล่า
ที่อยู่: Katathani Phuket Beach Resort ถนนกะตะน้อย ต.กะรน จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์: 076-330-124-5 / 076-284-097-8