ในยาง ปาร์ค เรสเตอรองท์Naiyang Park Restaurant

ในยาง ปาร์ค เรสเตอรองท์
ที่อยู่: Naiyang Park Resort ต.สาคู จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
เบอร์โทรศัพท์: 076-328-378 / 089-474-3013